تصمیم گرفتم بعد از یک مدت نسبتا طولانی که دارم پست می ذارم، یکی از حکمت های نهج البلاغه رو توی پستم بنویسم. رفتم و شانسی بین اون حکمت هایی که ستاره دار کرده بودم یکی رو انتخاب کردم که... در ادامه خواهید خوند.

مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی دانند.

حکمت 172

و چه قدر نزدیک بود به احوال و افکار این روزهای من. وای از این مردم. باید این روزها بیش تر از مردم بنویسم. در همین محیط کوچک و نقلی. از مردم، یعنی از خودمان.