سلام

در این وبلاگ با هم خواهیم بود. با هم زندگی می کنیم. و فاصله می گیریم از هر آنچه که امروز مد شده. هر آنچه که با طوفانی می آید و با نسیمی می رود. دور از اینستاگرام ها، تلگرام ها و ... . ما با محیط نوستالژیک وبلاگ نویسی خودمان می مانیم. بگذار آن ها بروند، ما می خواهیم در تاریخ جا بمانیم. همین جایی که هستیم نه جایی که هرگز نخواهیم بود.

خوش آمدید

عباس - فانوس شب