دولت دوباره رفته با توتال قرارداد امضا کرده. قبلا هم در دولت خاتمی این اتفاق افتاده بود. توتال از تمام مراکز استخراج و لایه های گازی ایرانی (به خصوص مشترک با قطر) تحقیق کرد و اطلاعات کاملی رو به دست آورد، بعد خیلی راحت ایران رو تنها گذاشت و رفت اطلاعات رو به قطر فروخت و سال ها ایران رو از برداشت منابع عظیم گازی از میدان های مشترک دور نگه داشت. ای کاش دولت به جای لج و لج بازی از گذشته عبرت می گرفت.