از امروز روحانی، یک بار دیگر رئیس جمهور قانونی کشور ماست. توهین به او از داخل و خارج محکوم است و ما مثل چهار ساله گذشته او را دوست خواهیم داشت. نه روحانی، که در مورد روسای جمهور قبلی هم باید همین برخورد انجام می گرفت، این از نشانه های تمدن است. من به عنوان یک آدم معمولی امروز این را می نویسم و فردایی هم اگر به جایگاه مهم تری برسم باز هم همین را خواهم نوشت. نباید اتفاقی که برای افتخاری افتاد دوباره تکرار شود و او سالی یک بار از مردم (بخوانید اصلاح طلبان) عذرخواهی کند. قطعا هر رئیس جمهوری دوستدارن و دوستندارانی دارد اما این مساله ابدا نباید دستمایه ی بی احترامی گردد. هر چند که درب نقد را نخواهیم بست بلکه آن را شفاف و شیشه ای می کنیم. تمام این جملات شعارهای زیبایی است که امیدوارم این بار به آن پایبند باشیم.
پی نوشت: شخصا انتقادات زیادی به رئیس جمهور، کابینه و سایر رفقا داشته و دارم. در این انتخابات هم به ایشون رای ندادم اما احترام رئیس جمهور منتخب، واجبه. البته که انتقاد بهش واجب تره.