مادرِ مذاکرات پس از آفتاب برجام، نوزاد برجام، روح برجام و ... جدیدترین عبارتِ عجیبِ استفاده شده توسط رئیس جمهوره. حالا به نظر شما اشکالی در این عبارت وجود داره؟ به نظر من اشکالی در خودِ عبارت وجود نداره اما در مفهومش چرا. دقت کنید به رفتار یک اَبَر قدرت مثل آمریکا و این که چطور باهاتون بازی می کنه که خودتون به خودتون گل بزنید. اون به عنوان ابر قدرت از مادر بمب ها و مادر تحریم ها رونمایی می کنه و ما به عنوان یک کشور ضعیف ترِ جهان سومی از مادر مذاکرات رونمایی می کنیم و میگیم دنبال صلحیم. هنر آمریکا اینه که مزخرفات حقوق بشری و صلح طلبانه ش رو که خودش هم بهش پایبند نیست در دشمنانش تقویت کنه و این موضوع رو تا جایی پیش ببره که حتی وقتی تحریمت کنن تو بیای و از مادر مذاکرات و مادر همکاری ها رونمایی کنی. خب این باعث میشه هی تحریمت کنن بعد بکشوننت پای میز مذاکره و ازت امتیاز بگیرن و بعد همین روش رو ادامه بدن. یه برجام به وجود میارن، بعد بهش عمل نمی کنن، دوباره تحریمت می کنن، دوباره میری سر میزه مذاکره و دوباره امتیاز می دی و چند امتیاز بی خود هم می گیری و دوباره بهش عمل نمی کنن و این قصه ادامه داره تا جایی که دیگه چیزی برای مذاکره نَمونه. اونوقت یا میشی شوروی سابق یا لیبی یا کوبا یا خیلی از کشورهایی که این استراتژی روشون انجام گرفته.