همیشه یه عده هستن که می خوان وضعیت گذشته رو زیبا نشون بدن که بهشون می گیم عقب افتاده. همیشه یه عده هم هستن که می خوان وضعیت فعلی رو زیبا نشون بدن که بهشون می گیم مزدور.

اگر خلاف این ها حرف بزنید بهتون می گن احمق. عقب افتاده ها و مزدور ها در حال حاضر اجازه گسترش هیچ واقعیتی رو نمی دن، حقیقت پیشکش. زندگی کردن میون این دو گروه واقعا سخته. امان از این آدما که همه چیز رو سیاه یا سفید مطلق می بین.