برام تجربه شده که خیلی چیزا رو پیش بینی نکنم. نه این که براش برنامه ریزی نداشته باشم نه، نتیجه نهایی رو پیش بینی نمی کنم. چون پیش بینی ها همیشه یا با خوشبینی محض همراهه و یا بدبینی محض، بنابراین در اکثر مواقع نتیجه ی واقعی با پیش بینی صد و هشتاد درجه اختلاف داره. بعضی کارا رو فقط باید انجام داد تا به نتیجه اش رسید، بی آن که حتی بخوای به نتیجه فکر کنی، چه برسه به پیش بینی.

پی نوشت: عنوان از یاسر قنبرلو