قضیه زمانی بغرنج میشه که انجام یک کار، نکات مثبت و منفی یکسانی داشته باشه، اون وقته که واقعا انتخاب کردن بین انجام یا عدم انجامش کار مشکلی میشه. این وسط شاید یک چیز کمک کنه مساله رو حل کنی و اونم اینه که عمیقا دوست داری اون کار رو انجام بدی یا نه؟ از صمیم قلبت به اجراش اعتقاد داری یا نه؟ به نظرم این موارد خیلی کمک می کنه تا بالاخره تصمیمت رو بگیری و تصمیمی که احساس می کنم درست ترین تصمیم ممکن خواهد بود. شاید تا سرِ یک دو راهی واقعی گیر نکرده باشیم متوجه میزان اهمیتش نشیم.