هر چند در پست اول نوشتم که نمی خواهم به اینستاگرام برگردم اما حالا پشیمان شدم و از امروز در اینستا هم فعال خواهم بود. چون اینستا را هم دوست دارم.

البته فعلا تا اطلاع ثانوی منحله و در اینستاگرام نیستم/