همه ی ما چند وجهی شده ایم. در واقع چند وجهیمان کردند. در زندگی واقعی یک شکل داریم و در وبلاگ ها و صفحات مجازی شکلی دیگر. شاید در زندگی واقعی فحاشیم و در زندگی مجازی نه و یا برعکس. البته فرقی هم نمی کند. جفتش بد است. تزویر همه جوره اش بد است. یک بیماری همه گیر قرن بیست و یکمی که همه با آن مواجهیم. اکثرمان اینطور شدیم و مطلقا نه همه. شاید نوعی همرنگ جماعت شدن جدید است که البته این بار بهتر است رسوا شویم تا همرنگ جماعت.