رای ندادم. خائن نیستم، وطن فروش نیستم ، نامسلمان نیستم. رای ندادم اما به این کارم افتخار نمی کنم، و به شناسنامه ای که مهر نخورده ولی پشیمان هم نیستم. به شخصه برای تمام کسانی که رای دادند، به هر شخص و گروهی احترام قائلم. با این حال حس می کنم هیچ تغییری با این تغییرات حاصل نمی شود. مگر چند انتخاب داریم؟ اصلاح طلب، اصول گرا و نهایتا معتدل گرا. هر که بیاید آش همان است و کاسه همان. من به تمامی نظرها و تمامی رای ها احترام می گذارم، حتی اگر دیگران نگذارند. بر خلاف میل تمام اطرافیانم که گفتند رایت را بده حتی ممتنع، آن هم با دلایل مضحک اما روی انتخابم استوار ماندم. 

خوشحالم که آزادی بیانی نسبی برقرار است که گاهی خود مردم با شایعات آن را سلب می کنند. من معتقدم حداقل آنقدر آزادی بیان ما کیفیت دارد که به خاطر انتخاب رای ندادن، نه یارانه ات را قطع کنند نه جلوی استخدامت را در آینده بگیرند و نه مشکلی برایت ایجاد کنند.