تقصیر من نبود که تو رفتی، ولی تقصیر تو بود که من تنها شدم.

پی نوشت: گاهی هم اینجوریه.