بی نیازی در غربت، چون در وطن بودن، و تهیدستی در وطن، چون غربت است.

امام علی ع - نهج البلاغه - حکمت ها

معتقدم باید موند، حتی وقتی کسی بهت بها نمی ده، حتی وقتی دیگه اطرافیانت رو نمی شناسی. اونایی رو که دوگانه سوزاند و سال هاست دقیقا بر خلاف چیزی که می گن، عمل می کنن.

پی نوشت: این روزها چقدر وطن غریب شده، برای همه.

پی نوشت 2: تمام کسانی که رفتند، روزی همین اعتقاد من رو داشتند.