آدما دو چیزو فقط به کسی که دوستش دارن می گن:

اول آرزوهاشون و دومی که مهم تره درداشون. اگه کسی آرزوشو یا رنجی رو که توو زندگی کشیده بهتون گفت بدونید دوستتون داره. بهش اعتماد کنید.

پی نوشت: خودم تا حالا نه آرزوهامو به کسی گفتم و نه دردامو.