مرگ های دسته جمعی کم کم داره برامون عادی میشه و کشورمون در این زمینه داره به یه بلوغ فکری - عملی می رسه. تقریبا عادت کردیم که ماهی یک بار بنابر دلایل مختلف عزای عمومی اعلام بشه و ما فقط تاسف بخوریم. ضمن عرض تسلیت یک مراقبِ خودتون باشید به بازیگران درجه 4 کشورمون (نه بازیگران خوب و زحمت کش) می گم که همیشه، هم خودشون اظهار داشتن و هم ما احساس کردیم که بعد از کار تو معدن شغلشون سخت ترین شغل دنیاست.