من طرفدار هیچ جناحی نیستم ولی این سبک از مناظره عادلانه نیست. هر کدوم از کاندیدا یه اتهامی به اون یکی می زنه و وقت برای جواب دادن کاندیدای مورد اتهام نیست. این یک افتضاح رسانه ای است، برای صدا و سیمایی که اصلا معنای رسانه و کار رسانه ای را نمی فهمد.