حالا که رقابت دو جناح به هم نزدیک و نزدیک تر شده، روزای سختی در انتظار علی لاریجانیه. الان نمی دونه به راست بچرخه یا چپ. خیلی بده آدم چرخشی باشه. بی طرفی با هرطرفی بودن فرق می کنه. لاریجانی مثال کسانی است که هم از توبره می خورن و هم از آخور.