یه توصیه به دوستانی که طرفدار این دو نامزد هستن دارم: برای این که به نتیجه ی دقیق تری برسید، اتهاماتی که به نامزد مورد نظرتون وارده رو جا به جا کنید.

مثال:

طرفداران روحانی: اگر رئیسی در تز دکتراش سرقت علمی انجام داده بود، چه کار می کردید؟

اگر رئیسی بخشی از مفهوم 5+1 رو نمی دونست، چه کار می کردید؟

اگر برجام در دولت رئیسی و یا احمدی نژاد انجام می گرفت، آیا همین قدر دوستش داشتید؟

و...

طرفداران رئیسی: اگر روحانی می گفت پُرپَکانی، چه کار می کردید؟

اگر روحانی می گفت یارانه ها رو چند برابر می کنم، چه کار می کردید؟

اگر روحانی اتهام اعدامِ بدون محاکمه داشت، چه کار می کردید؟

و...

به نظرم چالش خوبیه برای اینکه واقع گرایانه تر به مسائل نگاه کنیم.