به گفته ی صادق زیباکلام اگر سال 76 تیر چراغ برق هم جلوی ناطق نوری قرار می گرفت، برنده ی انتخابات تیر چراغ برق بود. و حالا خاتمی (مساوی با تیر چراغ برق) و ناطق نوری (مساوی با کسی که از تیر چراغ برق هم شکست می خوره) از رحم اجاره ای (روحانی) حمایت کردند. قبلا هم عالیجناب سرخپوش (هاشمی رفسنجانی) از روحانی حمایت کرده بود.

پی نوشت ها:

رحِم اجاره ای را اصلاح طلبان و اولین بار ابراهیم اصغرزاده پس از روی کار آمدن دولت روحانی، خطاب به وی بیان کردند.

عالیجناب سرخپوش کتابی است به نوشته ی اکبر گنجی (اکبر پونز) که در آن، هاشمی رفسنجانی را به قتل و فساد گسترده متهم کرده است.

هشتگ: من هم چنان بی طرفم.