من که به روحانی رای نمی دم اما امیدوارم خودش رای بیاره که لااقل اشتباهاتش رو دولت دیگری متحمل نشه. اشتباهاتی که خیلی زود پس از شروع و تشکیل دولت دوازدهم خودش رو برای تمام مردم نشان خواهد داد.