شما پیروز نشدید، فقط بردید. پیروزی چیز بزرگ تر و عمیق تری است. در تاریخ افراد زیادی پیروز شده اند بدون آنکه بازی را ببرند. این بازی نیمه ی دومی هم دارد.
پی نوشت ها:
یک بار دیگه میگم طرفدار رئیسی نبودم، تنها مخالف روحانی بودم. (البته طرفدار روحانی یا رئیسی بودن رو بد نمی دونم و نفی نمی کنم)
به عقلانیت رای دادم، به میرسلیم. آرای ما کمتر از آرای باطله است اما به آن افتخار می کنیم.
دلایل پیروزی شبه اصلاح طلبان (روحانی) و شکست اصولگرایان فراوان است؛ وقتی کمی جو آرام تر و عقلانی تر شد، درباره اش حرف می زنیم.