دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی و هوادارنشون در حال حاضر مدام در حال دور شدن از هم و تفرقه هستند. اما مسائل کلانی هم وجود داره که میشه نه تنها این دو جریان بلکه مردم بیش تری رو در یک صحنه قرار داد و متحدشون کرد. یک نمونه اش مساله ی حجه. مساله ای که اصلاح طلب و اصولگرا و... در حال حاضر مخالفشن. میشه هوادارن و نخبگان هر دو جناح در توییتر، اینستاگرام و... مردم رو تشویق به فروش فیش حج به نفع مسائلی مثل ازدواج جوانان کم درآمد، کودکان سرطانی و... کنند. دو حسن مسلمش اینه: اتحاد و همدلی در جامعه. حل شدن بخشی از مشکلات جامعه به دست خودِ مردم. اکثر اون هایی که در این شرایط می خوان به حج برن، آدم های بسیار معتقدین، آدم هایی که گاهی در اجتماع اون ها رو متحجر و... می دونند. با این کار این حرف ها و فضاسازی ها هم از بین می ره و مردم به هم نزدیک تر میشن و به جای این که در مقابل هم قرار بگیرن، کنار هم می ایستند.
پی نوشت: از این قبیل مسائل زیاده. ولی ما اغلب دوست داریم بر طبل تفرقه بکوبیم.