در آستانه ی 14 خرداد باید یادی کنیم از سازندگان کاخ آیت الله خمینی که حق بزرگی بر گردن مردم دارند. همانطور که می دانید این کاخ از مصادیق ساده زیستی و از مظاهر کوخ نشین بودن و رهبر کوخ نشین ها بودن است. آیا بهتر نبود یک محوطه سازی گسترده اما ساده انجام می گرفت و یک مقبره ی ساده در فضای باز ساخته می شد تا هم جمعیت بیش تری را پذیرا بوده و هم حس آزادگی را به مردم القا می کرد.
پی نوشت: هر یک از ما این حق رو داریم که با همه یا بخشی از شخصیت، منش و سیاست های آیت الله خمینی موافق یا مخالف باشیم. اما به هر حال او روزی عالی رتبه ترین مقام سیاسی - مذهبی ایران بوده و قطعا کسی مخالف داشتن یا ساخت مقبره برای ایشان نبوده و نیست؛ حتی مخالفان.
پی نوشت2: چرا هیچ کس اعتراضی جدی به این مسائل نکرد. چرا آقایونی که برای یک فیلم کفن می پوشیدند و به خیابان ها می آمدند برای این مسائل این کار را تکرار نکردند. چه کسی موافق این کار بود؟ به جز هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی.