خب باید ببینیم به کجا رسیدیم. این عقلانیته؟ خب الان که چی؟ با این کار چه مشکلی حل میشه؟ اصلا نوشتن شعار یا بدتر از اون آرمان! روی پوشک نوزاد واقعا چه حسنی و مهم تر از اون چه تاثیری داره؟ آیا شعار، آرمان یا هر چیز دیگری رو باید روی پوشک نوشت؟ به نظرتون این خودش نقض غرض نیست؟

پی نوشت: به خدا این راهش نیست.