اصولا اگر قرار بود بریم با آمریکا ببندیم چرا انقلاب کردیم؟ خب شاه خیلی بهتر با آمریکا بسته بود. خب اگه رابطه با آمریکا جواب می داد و زندگی مون خوب بود، اصلا چرا اون زندگیِ خوب رو خراب کردیم؟ چرا انقلاب کردیم که حالا با این همه هزینه دوباره بریم و بچسبیم به آمریکا. یعنی عملا داریم خودمون رو مسخره می کنیم. اگر قرار هست با رفت و آمد روسای قوا، آرمان ها تغییر کنه، چیزی جز شکست در انتظار نیست.
این خطاب به خودمونه. ما مردم. والله قدرت اصلی ما هستیم. پدران ما انقلاب کردند. پدران ما ظرفیت راهبرد پذیری داشتند. ما و خانواده هامون مستقیم و غیر مستقیم روسای قوا رو انتخاب می کنیم. پس آرمان ها رو ما تغییر دادیم. ما باید وظیفه مون رو بپذریم. فردا اگر اتفاقی افتاد، خوب یا بد، اثر مستقیم مردمه نه کس دیگری.