تمام شد. لحظه های پایانی است، نفس های آخرش را می کشد و حالا همه ی ما به انتظار نشسته ایم که زودتر برود. این لحظه های آخر سال هم دارد تکراری می شود، فقط خدا کند نو شدن برایمان تکراری نشود.

عید مبارک