انا ونگ - تبعید - بیت ریت 128

Anna Wang - An Exile - 128 Bit Rated

 ------------------------------------------------------------

ونجلیس - مقدمه - بیت ریت 128

Vangelis - Prelude - 128 Bit Rated

------------------------------------------------------------

یانی - رویای یک مرد - بیت ریت 320

Yanni - One Man's Dream - 320 Bit Rated

------------------------------------------------------------

یانی - در روشناییِ صبح - بیت ریت 320

Yanni - In The Morning Light - 320 Bit Rated

------------------------------------------------------------

یانی - در آینه - بیت ریت 320

Yanni - In The Mirror - 320 Bit Rated


------------------------------------------------------------

چارتار - هندسه - بیت ریت 320
Chaartaar - Geometry - 320 Bit Rated
------------------------------------------------------------
چارتار - در حسرت ماه - بیت ریت 320

Chaartaar - In longing Of the Moon - 320 Bit Rated
------------------------------------------------------------
مهدی یراحی - نفس - بیت ریت 320
Mehdi Yarrahi - Breath - 320 Bit Rated
------------------------------------------------------------
کاکوبند - پرواز در قفس - بیت ریت 128
Kako Bnad - Fly In Cage - 128 Bit Rated
------------------------------------------------------------
چارتار - ببر - بیت ریت 320
Chaartaar - The Tiger - 320 Bit Rated
------------------------------------------------------------

* اگر برای ترجمه ی نام موزیک ها، پیشنهاد بهتری دارید، از طریق کامنت اعلام کنید.

* در صورت یافتن کیفیت بهتر، با کیفیت فعلی جایگزین می کنم.

* این پست به تدریج به روزرسانی می شود.