انا ونگ - تبعید - بیت ریت 128

Anna Wang - An Exile - 128 Bit Rated

 ------------------------------------------------------------
کاکوبند - پرواز در قفس - بیت ریت 128
Kako Band - Fly In Cage - 128 Bit Rated
  ------------------------------------------------------------
یانی - رویای یک مرد - بیت ریت 320

Yanni - One Man's Dream - 320 Bit Rated

------------------------------------------------------------

یانی - در روشناییِ صبح - بیت ریت 320

Yanni - In The Morning Light - 320 Bit Rated

------------------------------------------------------------

یانی - در آینه - بیت ریت 320

Yanni - In The Mirror - 320 Bit Rated

------------------------------------------------------------

چارتار - هندسه - بیت ریت 320
Chaartaar - Geometry - 320 Bit Rated
------------------------------------------------------------
چارتار - در حسرت ماه - بیت ریت 320
Chaartaar - In longing Of the Moon - 320 Bit Rated 
------------------------------------------------------------
مهدی یراحی - نفس - بیت ریت 320
Mehdi Yarrahi - Breath - 320 Bit Rated
------------------------------------------------------------
چارتار - ببر - بیت ریت 320
Chaartaar - The Tiger - 320 Bit Rated
------------------------------------------------------------
ونجلیس - مقدمه - بیت ریت 400+ (HI-RES Audio)
 Vangelis - Prelude - +400 Bit Rated
------------------------------------------------------------
هانس زیمر - بخشی از موسیقی متن فیلم میان ستاره ای - بیت ریت 320
Hans Zimmer - CornField Chase (Interstellar) - 320 Bit Rated 
------------------------------------------------------------
نیلوفر محبی - تهران مود - بیت ریت 192
 Niloofar Mohebbi - Tehran Mood - 192 Bit Rated

* اگر برای ترجمه ی فارسیِ نام موزیک ها، پیشنهاد بهتری دارید، از طریق کامنت اعلام کنید.

* در صورت یافتن کیفیت بهتر، با کیفیت فعلی جایگزین می کنم.

* این پست به تدریج به روزرسانی می شود.