خیلی از وبلاگ نویسان سه بخش: فیلم - آوا - کتاب رو در وبلاگشون دارن و من هم به زودی سه بخش: فیلم - آوا - نما رو به وبلاگم اضافه می کنم (چیزی که از همون اوایل هم قصدش رو داشتم). سعی می کنم فقط اسم یا توضیح کوتاه نباشه و چیز جدیدی هم توی این بخش وجود داشته باشه. (منظورم بخش فیلم هاست)