نمی دانم تا امروز به تقویم سال 95 نگاه کردید یا نه. اگر نگاه کردید ممکن است شما هم متوجه شده باشید که در سال 95 دو بار روز مادر داریم. اولین بار روز 11 فروردین و دومین بار روز 29 اسفند. یعنی سال پیش رو، با مادر شروع و با مادر تمام می شود. سالی که سال مادر است. سال تمام مادران، تمام زنان و تمام کسانی که هیچ وقت تمام نمی شوند، هر چند گاهی آن قدر که باید قدرشان را نمی دانیم. سال آینده دو بار به استقبال بهار می رویم، یک بار در خودِ بهار و یک بار در زمستان.

----------------------------------------------------------------

پی نوشت: کمتر از یک ماه دیگر بهار در بهار طلوع می کند.

پی نوشت 2:نام سال آینده برای من، سال مادر است.

قطعا سالی که با نام و یاد مادر شروع و تمام شود سال خوبی است، مطمئن باشید.