تو مثل ماه زیبا بودی. نه، تو از ماه هم زیبا تر بودی. شاید دلیل ماه گرفتگی صورتت همین باشد. روزی که ماه گرفت، برای تو بود. آری ماه گرفت، در واقع انتقامش را از تو...