دنیا انقدر کثیفه که آدم گاهی پشیمون میشه از این که توش زندگی می کنه.

پی نوشت: گاهی اوقات یک جمله کوتاه حق یک مطلب بلند رو ادا می کنه. همیشه نباید لخت و صریح حرف زد.