دوباره ایام شهادت علی (ع) فرا رسیده و دوباره دیالوگ زیر که دیالوگ معروف سریال امام علی (ع) است، بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد.

معاویه: قوی تر از ذوالفقار علی سراغ داری؟ عمروعاص: آری. جهل مردم.

جدا از اینکه دیالوگِ مذکور علاوه بر ماندگار بودن، سخن درستی نیز هست، می خواهم به وجه دیگری از این دیالوگ بپردازم. در اینکه جهل مردم، فرصت خوبی برای سوء استفاده است، شکی نیست. در اینکه جهل مردم از ذوالفقار علی (ع) قوی تر است هم شکی نیست. اما اینکه قدرت علی (ع) در شمشیرخلاصه شود، اشتباه محض است. قدرت علی در علمش، سخنش، گفتارش، تفکرش و نهج البلاغه اش است. قدرت علی (ع) اگر در ذوالفقارش بود، بعد از شهادتش تمام می شد، اما علی (ع) و نوع نگاهش هم چنان در جهان می تازد و طرفدار دارد. عدالت علی، زبانزد خاص و عام است و هیچ کس، حتی مخالفان و دشمنانش هم نمی توانند آن را زیر سوال ببرند. قدرت علی (ع) در ساده زیستی اش است، در کمک به مستمندان، چنان که در اوج قدرت، هم چون مردم عادی و حتی پایین تر از آنان لباس می پوشد و زندگی می کند. قدرت علی (ع) ابدا در شمشیرش، جنگاوری اش و توانمندی نظامی اش نبوده و نیست. حال آنکه کسی نمی تواند تمام این ها را هم زیر سوال ببرد. قدرت علی (ع) در بخشش گناهکاران و دشمنانش است؛ می خواهید قدرت علی (ع) را ببینید، به رفتارش با ابن ملجم، به برخوردش در خانه وقتی همسرش را... به مشاوره هایش به همان هایی که خانه نشینش کرده اند نگاه کنید. علی (ع) عاقبت را فدای مصلحت نمی کند، او ابدا مصلحت اندیش نیست، عاقبت اندیش است. علی (ع) فراتر از جغرافیا، نژاد، سیاست و هر چیز دیگری است. هر انسان آزاد اندیشی در دنیا شیفته ی علی (ع) است. علی (ع) برای من بزرگترین فیلسوف و اندیشمند تمام دوران هاست. کسی که هرگز از این دنیا نرفته و کسی که بیش از هر آدم زنده ای، بر جسم و روح و ذهنیت بشر، تاثیرگذار بوده است. علی (ع) غایت و نهایت تمام خوبی ها، بزرگواری ها و رفتارهای انسان دوستانه است. تفکر علی (ع) قوی تر از هر چیز دیگری است، از ذوالفقارش یا حتی از جهل مردم. آن چیزی که جهل مردمان را هم چنان پس از سال های سال می شوید و افراط و تفریط و خرافات را از افکارشان و رفتارشان می زداید، تفکر علی (ع) است. تفکر علی (ع)، برای هر مسلمان و هر آزاد اندیشی، ملاک و معیارِ تشخیص است و لاغیر.

پی نوشت: مشکل ما اینه که همیشه جنگاوری بزرگانمون برامون جذابیت داشته، نه تفکراتشون.

پی نوشت 2: من مشکلی با سریال و این دیالوگ ندارم و اتفاقا خیلی دوستشون هم دارم، نوشته ی بالا هم در نفی پیام دیالوگ مذکور نیست. اتفاقا این دیالوگ در جای خودش، مضمون بسیار درستی هم داره.

پی نوشت 3: من آدم چندان مذهبی و معتقدی نیستم اما این ها هیچ تناقضی با افکارم نداره. البته به این مذهبی (سفت و سخت) نبودنم، افتخار هم نمی کنم، فقط این رو نوشتم که بدونید تفکر نویسنده ی متن چه چیزی هست.